Preddelinkventno ponašanje učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo – 2005. god.

[one_fourth] EMPIRIJSKA_STUDIJA-1[/one_fourth] [three_fourth last=last]Rezime zaključaka   Predelinkventno ponašanje, u istraživanju promatrano kao ispoljavanje društveno nepoželjnih poremećaja u procesu nastave i  u odnosima u školi, rezultira zakazivanjem i izbjegavanjem vršenja školskih obaveza, te kršenjem društvenih normi. Kao takvo, predstavlja zaseban fenomen koji umanjuje socijalizirajuće efekte odgojno-obrazovne funkcije škole i otežava akulturaciju i društvenu integraciju mladih.

Detaljnije…

[/three_fourth]

[clear]

 

Delinkventno ponašanje, Sarajevo – 2008. god.

[one_fourth]EMPIRIJSKA_STUDIJA-2 [/one_fourth][three_fourth last=last] Rrezime zaključaka   Istraživanje je rezultiralo sljedećom  listom učestalosti vršenja kaznenih djela :   Provalne krađe /28,36%/ Oduzimanje tuđe pokretne stvari /7,39%/ Pokušaj krađe /6,50%/ Oštećenje tuđe stvari /5,59%/ Nanošenje tjelesne povrede /5,25%/,   i zaključkom da intenzitet delinkvencije nije različit između mladih, srednjih i starijih maloljetnika, niti da raste sa njihovim odrastanjem. Ratno stradalništvo ne utječe značajnije neposredno na ispoljavanje delinkvencije…

[/three_fourth]