KJU „Porodično savjetovalište“ ostvarila je saradnju sa TVSA u okviru Jutarnjeg programa u serijalu emisija pod nazivom „Porodična slagalica“. Emisije predstavljaju moderan pristup u približavanju tematike koja tretira porodični

Continue