KJU „Porodično savjetovalište“ ostvarila je saradnju sa TVSA u okviru Jutarnjeg programa  u serijalu emisija pod nazivom „Porodično savjetuje“. Emisije predstavljaju moderan pristup u približavanju tematike koja tretira porodični sistem

Continue