Obilježavanje Dana porodice

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana porodice,15.05.2015.g.KJU“Porodično svajetovalište”iO.Š.“Fatima Gunić”su organizirali svečanu manifestaciju koja je održana u prostorijama O.Š.“Fatima Gunić”. Tom prilikom zaposlenici KJU“Porodično savjetovalište” organizirali su radionicu za učenike čiji cilj

Continue