Posljednje vijesti

Aktivnosti

 
Okruglom stolu “ Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u BiH”

Učešće na Okruglom stolu “ Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u BiH”

Dana 25.02.2015.g. Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH organizirao je Okrugli sto “Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u BiH” sa ciljem da društveni mehanizmi stvore jedinstven sistem resursa u socijalnom, pravnom i ekonomskom smislu, te pruže potpunu inkluziju i bolji kvalitet života osobama sa invaliditetom.  Tom prilikom direktor KJU “Porodično savjetovalište” Senad…

Civilna hrabrost 2015

Realizacija projekta „Civilna hrabrost“

U saradnji sa Srednjom trgovačkom školom, u periodu od 04.02. do 25.02. 2015.g.predstavnici KJU “ Porodično savjetovalište” održali su šest radionica projekta „Civilna hrabrost“. Sam projekat „Civilna hrabrost“ ima za cilj suzbijanje maloljetničkog nasilja i jačanje civilne hrabrosti kroz unapređenje: zajedništva, povjerenja, civilne hrabrosti i strategija protiv nasilja.  Radionice su održane kroz interaktivne vježbe za…