Posljednje vijesti

Aktivnosti

 

PROJEKT „MLADI ZA MLADE“

KJU „Porodično savjetovalište“ u saradnji sa Omladinskom informativnom agencijom BiH 24. 04. 2015. godine počinje relizaciju novog ciklusa projekta „Mladi za mlade“ koji ima za cilj osposobljavanje adolescenata-lidera u dobi od 16-18 godina za pozitivno vršnjačko djelovanje u svom socijalnom okruženju, kao oblik preveniranja rizičnih pojava i nepoželjnih modela ponašanja adolescenata.  Projekt će se realizirati…

JU Osnovna škola“Stari Ilijaš “

Održano predavanje Mladi i Internet

JU “ Porodično savjetovalište” i Prosvjetno pedagoški zavod KS organizirali su 10.04.2015.g. predavanje “Mladi i Internet” za učenike šestih razreda O.Š “Stari Ilijaš”. Cilj ovog predavanja je prevencija negativnih utjecaja Interneta na djecu, socijalne izoliranosti djece i njihove izloženosti  nasilju na Internetu. Tokom predavanja govoreno je o prednostima i nedostacima koje Internet nosi sa sobom uvažavajući sve veći trend korištenja tog medija od strane mladih te o preporukama kako Internet koristiti na siguran način. Učenici su imali priliku razgovarati o njihovim iskustvima kada je u pitanju korištenje Interneta, te dobiti preporuke među kojima su istaknute slijedeće: - biti oprezan u objavljivanju ličnih podataka na Internetu; - biti posebno oprezan u susretima sa osobama koje se upoznaju sa Interneta; - planirati vrijeme i svrhu korištenja Interneta; - prijaviti nasilje ili nedolično ponašanje na Internetu. U želji da se prevenira negativni utjecaj Interneta na djecu, socijalna izoliranost djece i smanji njihova izloženost                      nasiljuna Internetu, KJU „ Porodično savjetovalište“ stoji na raspolaganju u provođenju istraživanja, predavanja i drugih oblika  rada na ovu temu.