Posljednje vijesti

Aktivnosti

 
SAM_0648

Održan sastanak Radne grupe

 U prostorijama KJU “Porodično savjetovalište”, 21.05. 2015.g. održan je drugi sastanak Radne grupe za praćenje implementacije zaključaka sa Okruglog stola “Psihosocijalna podrška mladima u razvoju buduće karijere”. Predstavnici institucija KJU “Porodično savjetovalište”, JU “Služba za zapošljavanje KS”, Prosvjetno-pedagoški zavod KS, Srednja škola poljoprivrede, prehrane i uslužnih zanimanja, Omladinska informativna agencija, razgovarali su o realizaciji zaključaka…

SAM_0630

Održano predavanje za profesore JU Srednja škola pojoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti

Na poziv JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti u utorak, 19.05. 2015.g. predstavnici KJU „Porodično savjetovalište“ održali su predavanje za profesore ove škole o temi “ Komunikacija : odnos nastavnik-učenik“. Ukazivanje na to kako neadekvatno reagiranje na adolescentske krize i loša komunikacija sa učenicima može doprinijeti pojavi nepoželjnih oblika ponašanja kod adolescenata,…