Na osnovu Protokola o partnerskoj saradnji zaključenog 30.06.2014. godine između KJU „Porodično savjetovalište“ i Omladinske informativne agencije OIA BiH, ostvarena je saradnja u realizaciji Ljetnog omladinskog kampa koji je održan

Continue

KJU „Porodično savjetovalište“ ostvarila je saradnju sa TVSA u okviru Jutarnjeg programa  u serijalu emisija pod nazivom „Porodično savjetuje“. Emisije predstavljaju moderan pristup u približavanju tematike koja tretira porodični sistem

Continue