Na osnovu Protokola o partnerskoj saradnji zaključenog 30.06.2014. godine između KJU „Porodično savjetovalište“ i Omladinske informativne agencije OIA BiH, ostvarena je saradnja u realizaciji Ljetnog omladinskog kampa koji je održan

Continue