Posljednje vijesti

Aktivnosti

 
logo

Sastanak sa Stručnim aktivom pedagoga i psihologa

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište” već dugi niz godina uspješno sarađuje sa direktorima i pedagozima osnovnih škola u Kantonu Sarajevo kao i sa KJU „Prosvjetno-pedagoški zavod”. Uz zahvalnost na dugogodišnjem stručnom doprinosu škola, direktor KJU „Porodično savjetovalište” Senad Alić prisustvovao je sastanku Stručnog aktiva profesora pedagogije i psihologije, profesora pedagogije, diplomiranih psihologa i magistara struke…

foto_8

Potpisan Sporazum o korištenju namjenskih sredstava:Početak izgradnje objekta Porodičnog savjetovališta

 Potpisivanjem Sporazuma o namjenskom korištenju sredstava za izgradnju poslovnog objekta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ stekli su se i formalni uslovi za početak radova i realizaciju kreditnih sredstava Razvojne banke namjenjenih za ovu svrhu. Sporazum su danas potpisali ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Kantona Sarajevo Muamer Bandić, direktorica Zavoda…