Posljednje vijesti

Aktivnosti

 
bjelave

Saradnja sa KJU“ Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Bjelave

  Shodno potpisanom Sporazumu o saradnji između Kantonalnih javnih ustanova  „Porodično savjetovalište“ i  „ Doma za djecu bez roditeljskog staranja“ Bjelave, u petak 19.09.2014.g. održan je sastanak direktora i uposlenika ovih ustanova u cilju njegove implementacije. Kako Sporazum predviđa saradnju zasnovanu na pružanju kadrovske i profesionalne podrše uposlenika KJU „Porodično savjetovalište“ u vidu organizacije različitih…

CENTAR

Donacija Općine Centar

Općina Centar donirala je 11.09.2014.g. Kantonalnoj javnoj ustanovi  „ Porodično savjetovalište“ dva računara koji će potpomoći realizaciju aktivnosti Ustanove. Direktoru  Ustanove donaciju je uručio Zlatko Valjevica, pomoćnik općinskog  načelnika za informatiku i informisanje. „ Zahvaljujemo se Općini Centar na uručenoj donaciji koja je gest više u kvalitetnoj saradnji naših institucija. Želja nam je da usluge…